top of page

Handla Fonder

Fonder är ett toppenalternativ för dig som bara vill se dina besparingar öka i värde, utan att behöva krångla med aktier. Du betalar ett fondbolag en viss procentandel av den summan du investerar i fond, fondbolaget tar hand om dina pengar och ser till att investera dem i så bra företag som möjligt.

Vad är skillnaden mellan en indexfond och andra fondtyper?

En indexfond försöker helt enkelt följa ett index. Vad är ett index? Ett index är en mått på hur värdet på en aktiemarknad utvecklas igenom tiden. OMX30 är till exempel ett index som visar utvecklingen av de 30 mest omsatta bolagen i Stockholmsbörsen. En indexfond som följer det indexet sprider din investering i så många bolag som möjligt i det indexet. Ibland kan indexfonden ha vissa extra krav på dessa bolag som framgår i beskrivningen av fonden, som till exempel att bolagen ska uppfylla vissa hållbarhetskrav.

Andra fonder är aktivt förvaltade fonder av fondbolag och fondförvaltare. Värdepappren i dessa fonder är alltså utvalda med hjälp av olika typer av analyser för att försöka nå så hög avkastning som möjligt.

Fördelen med indexfonder är att de har väldigt låg risk, och tar oftast lägre årlig avgift. Medans aktivt förvaltade fonder kan ha högre avkastning beroende på hur bra just de värdepappren som förvaltaren har valt presterar.

Hur många fonder ska jag äga och vilka?

En fond har oftast en viss riktning som kan bero på, till exempel, ett geografiskt område eller en bransch. En fond kan till exempel vara inriktad på småbolag i Europa eller investmentbolag i Sverige, det finns såklart mängder med olika inriktningar också. Om man vill sprida sin risk så kan man välja 5-6st olika fonder som har olika inriktningar. Se exempel fondportfolio. Det är såklart inte fel att äga fler eller färre fonder beroende på vad man vill investera i och hur mycket man vill sprida sin investering.

Andra saker att tänka på när man väljer fonder är:

Avgifter:  Det är viktigt att kolla hur mycket avgifter man betalar för att få investera i fonden. Detta står oftast i procent under Total avgift, och då är det procent av hela det investerade kapitalet i fonden och det betalas en gång om året. Savr tar inga kickbacksavgifter som de flesta andra mäklare i Sverige gör, vilket gör att totalavgiften blir betydligt lägre för många fonder. Därför ser vi Savr som ett självklart val om man ska investera i fonder.

Risknivå: risknivå är en mått på hur mycket fonden svänger upp och ner baserad på de senaste 5 åren. Detta ger en indikator på hur riskfylld investeringen kommer att vara, men generellt sätt är fonder säkrare än aktier eftersom det är diversifierade. Högre risk innebär såklart också högre potential för uppgång.

Kan jag förlora pengar på fonder?

Det är viktigt att veta att, trotts att fonder är säkra, så kan man förlora pengar på fonder. För att minska risken att detta händer rekommenderar vi att man investerar i flera fonder som har olika branscher, och att man endast investerar med en lång sparhorisont (minst 3 år). Vi rekommenderar även att man inte investerar klumpbelopp utan att man månadssparar istället, vilket gör att risken sprids över tid.

Hur sätter jag igång?

Att sätta igång med fonder är väldigt enkelt. Man behöver skaffa ett investeringskonto i en investeringsplattform. För just fonder rekommenderar vi Savr som plattform då de tar lägst avgifter och man sparar helt enkelt pengar. Vi tycker också att Avanza är ett alternativ där man kan även investera i aktier med samma konto med mycket bra verktyg och funktioner för att hålla koll.

bottom of page