top of page

Hur vi väljer att investera

Att sätta ihop en portfölj, ett urval av platser att investera sina pengar, kan vara klurigt. Vi vill visa vart vi väljer att sätta in våra pengar. Detta är ingen rådgivning utan snarare en titt på hur man kan göra.

*Att investera på aktie- och kapitalmarknaderna innebär ett risktagande. Värdet och avkastningen på en investering kan såväl öka som minska och hela eller delar av det investerade kapitalet kan gå förlorat. Historisk avkastning och historiskt resultat är inte någon garanti för framtida avkastning och resultat.

VårFördelning_edited.png
bottom of page